Om meer te weten te komen over het ontwikkelen van een energiegemeenschappen nemen we deel aan de workshops van COM-RES. Dit om de energie binnen de wijk te houden.

COME RES is een Horizon 2020-project dat tot doel heeft het aandeel van hernieuwbare energie in de elektriciteitssector te vergroten. Het project is gericht op het faciliteren van de ontwikkeling van hernieuwbare energiegemeenschappen en het ondersteunen van de uitvoering van faciliterende kaders voor hernieuwbare energiegemeenschappen. Dit wordt bereikt door te leren van regio’s waar de ontwikkeling van energiegemeenschappen al ver gevorderd is en door regio’s met het potentieel om energiegemeenschappen verder te ontwikkelen, te ondersteunen. COME RES richt zich op een verscheidenheid aan sociaal-technische oplossingen, waaronder collectieve PV, wind, opslag, waterkracht en geïntegreerde oplossingen.

De country desks voor België en Nederland organiseren regelmatig oplossingsgerichte dialogen met belanghebbenden en experts uit de model- en doelregio’s. De betrokken belanghebbenden begeleiden de operationele werkzaamheden en taken van COME RES, geven advies en ondersteunen de verspreiding van de projectresultaten en oplossingen binnen hun respectieve belangengroepen. De country-desk omvat policy labs die zich bezighouden met de omzetting en uitvoering van RED II. In Nederland richt de country desk zich op de provincie Noord-Brabant, met een thematische focus op geïntegreerde oplossingen zoals collectieve micro-grids of virtuele energiecentrales.

Zie ook de webpagina van COM-RES: COME-RES | Dutch

COM-RES workshop

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *