De overheid werkt aan een wetsvoorstel voor de nieuwe Energiewet. Dit wetsvoorstel beoogt de huidige Gaswet en Elektriciteitswet 1998 te vervangen, nieuwe Europese regelgeving te implementeren en invulling te geven aan afspraken uit het Klimaatakkoord uit 2019.
Om meer te weten te komen over het ontwikkelen van een energiegemeenschappen nemen we deel aan de workshops van COM-RES. Dit om de energie binnen de wijk te houden.