Onderzoek naar de wenselijkheid en mogelijkheid van een energietuin in onze achtertuin

De coöperatie Energiecentrale Sparrenburg is eind 2020 opgericht om de betrokkenheid van buurtbewoners en een substantiële inbreng bij de energietransitie en de duurzame ontwikkeling van onze wijk te bevorderen. Centraal uitgangspunt daarbij vormt de groene kwaliteit van onze leefomgeving en we willen graag dat onze wijk klaar is voor de toekomst t.a.v. energie. We zijn op zoek naar enthousiaste buurtbewoners die zich de komende maanden willen inzetten om onderzoek te doen naar een Energietuin in onze achtertuin.

Eerste inschattingen over ons energieverbruik laten zien dat binnen onze groene wijk waarschijnlijk onvoldoende ruimte is om alle energie op te wekken en op te slaan die we nodig hebben. In de directe omgeving – onze achtertuin – zijn wel een aantal plekken waar zonne-energie kan worden opgewekt. Het Sprokkelboschveld, dat in eigendom is van de gemeente, lijkt daarvoor als eerste een interessant perspectief te bieden. Daarbij staat ons het concept van een Energietuin voor ogen: de opwekking van duurzame energie wordt zorgvuldig afgestemd op het landschap en de ruimte voor biodiversiteit en natuurbeleving. Het concept is gelanceerd door de Natuur en Milieufederaties met als doel om onze klimaatdoelen te halen en tegelijk te kunnen blijven genieten van landschap en natuur (zie de energietuin in het Gelderse dorp Hengelo https://binnenstebuiten.kro-ncrv.nl/buitenleven/video/solarpark-hengelo).

Ons initiatief voor een Energietuin in onze achtertuin is het afgelopen jaar bij de gemeente onder de aandacht gebracht in het kader van de Selectieleidraad Zonnevelden. Recent zijn we gevraagd onze ideeën verder uit te werken. In eerste instantie gaat het dan wat ons betreft om beter zicht te krijgen op onze energievoorziening en de bijdrage die daaraan vanuit deze locatie geleverd kan worden in de vorm van opwekken of opslaan van elektrische energie of warmte. Daarnaast gaat het om de vraag welke andere publieke functies ter plekke gerealiseerd zouden kunnen worden en hoe een bijdrage geleverd aan de kwaliteit van het landschap. Tenslotte verdient ook het financiële plaatje de nodige aandacht, inclusief de steun die daarvoor binnen de wijk gevonden kan worden. Kortom, graag onderzoeken wij of er ruimte is voor een Energietuin van en voor de bewoners van onze wijk (en geen commercieel zonneveld, dus).

De Energiecentrale Sparrenburg zoekt enthousiaste buurtbewoners die zich de komende maanden willen inzetten om onderzoek te doen naar de wenselijkheid en mogelijkheid van een Energietuin in onze achtertuin. Concrete voorbeelden elders vormen daarbij een belangrijke bron van Inspiratie. Daarnaast treden we graag in overleg met de gemeente als eigenaar van de betreffende percelen over de voorbeeldfunctie die dit initiatief kan hebben voor de actieve betrokkenheid van buurtbewoners in andere wijken van ‘s-Hertogenbosch.

We gaan beginnen. Meld je aan bij: arno.gramsma@sparrenburg.energiecentrale.org

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *